TRIONES Technológiai Intézet

1997

Trainings

Az e_logo_r_2.jpgTrainings sorozat több szakértői műhely együttműködésében kifejlesztett speciális módszertanra alapozódik. Ennek lényege, az extrém stressz hatás egyes következményeiben rejlő lehetőségek kiaknázása. Megfigyelhető, hogy az ilyen hatások, ha csak rövidebb időre is – néhány órára, esetleg egy-két napra – lebontják, fellazítják az ember új eszmék, dolgok befogadásával szemben kialakult korlátait. Ha ebben az időszakban képesek vagyunk az elfogadtatni kívánt új eszmét, módszert, gondolatot hatékony megértést, befogadást biztosító formában eljuttatni a tréningen résztvevőkhöz, akkor megteremtődik a potenciális lehetősége annak, hogy olyan változásokat érjünk el a viselkedésükben, a szemléletmódjukban, a probléma megoldáshoz való hozzáállásukban, amely a hagyományos meggyőzési, képzési és egyéb módszerekkel nagyon hosszú idő alatt sem lenne megvalósítható.

A módszer alapját az egyik műhely által kifejlesztett és tekintélyes referenciákkal sokszorosan igazolt „stressz tűrő képesség fokozó tréning” alkalmazása jelenti. Ez a tréning módszer került alkalmazásra például a 2009. őszén először megvalósult „state-building (államépítési) expert képző” tréning program során. Ennek a programnak az alapvető célkitűzése volt, hogy a Magyar Köztársaság illetve a nemzetközi közösség által felvállalt és kibontakoztatott államépítési missziókban való részvételünkhöz extrém viszonyok közt is hatékony feladat ellátásra képes szakértői csoportot készítsen fel.

Az e_logo_r_2.jpgTrainings programokban nem a stressz tűrő képesség fokozása az elsődleges cél, hanem mint említettük, a stressz hatás által előidézett ideiglenes tudati változásokban rejlő lehetőségek kiaknázása. Az extrém stressz előidézését megvalósító első modult követi a befogadandó új ismeretet, eszméket, értékeket „magasan feldolgozott információ termék” formájában közvetítő második modul. A tréning ezen első két része egy nap alatt kerül lebonyolításra. A két napos tréning második napján megtartandó foglalkozások fő célkitűzése a kívánt új képesség „meggyökereztetése”. Ez esettanulmányok feldolgozása, szituációs gyakorlatok révén valósul meg. Természetesen a két napos tréning még nem biztosítja az új képesség beérett megjelenését. Ehhez szükség van arra, hogy a résztvevők szívós egyéni munkával építsék, fejlesszék magukban ezeket a „képesség csírákat”. Ez a munka egy az egyéni igényekhez igazodó táv-tréning programmal támogatható. Ennek megfelelően a táv-tréning program „testre szabott”, igénybevétele opcionális, árképzése pedig egyedi jellegű.

Jelenleg az e_logo_r_2.jpgTrainings program az alábbiakban bemutatásra kerülő képességek megalapozása érdekében vehető igénybe. A tréning program szervezői ettől eltérő igények kielégítését, és az ezek kielégítéséhez szükséges módszertani, tartalmi fejlesztések végrehajtását is vállalják, ennek időszükséglete mintegy három hétre tehető. A jelenleg igényelhető programok megismeréséhez válasszon a bal oldali menüsorból.