TRIONES Technológiai Intézet

1997

Széchenyi terv megvalósításának szakmai támogatásaA TIoT szolgáltatásának célja a projekteken együtt dolgozó közösség (pl. klaszter, pályázati konzorcium) támogatása a projekt menedzsment területén. Ennek érdekében a TIoT az adott projekt, közösség esetében eredményes és hatékony projekt menedzsment módszertanok és az azok alkalmazását támogató IT eszközök feltárására és bevezetésére, a projekt menedzser szervezet képességeinek fejlesztésére irányuló tanácsadást, speciális tréningeket kínál.A TIoT a megbízóval, beruházóval együttműködve szükség szerint felülvizsgálja a fejlesztési célkitűzéseket, kidolgozza a fejlesztési célokat tükröző konkrét követelmény rendszereket és auditálja a követelmény rendszereknek való megfelelést.A TIoT feltárja az előre mutató projekt ötleteket, közreműködik azok kimunkálásában, szervezi a projektet megvalósító együttműködést. Felkutatja a projekt potenciális résztvevőit; feltárja a projekt finanszírozási lehetőségeit, ellátja a projekt kidolgozását és beindítását célzó további tanácsadási és koordinációs feladatokat.A Széchenyi terv keretei közt megvalósuló projektekben számos új szellemi termék születhet, elsősorban a K+F projektek terén. A tapasztalatok szerint a kis és középvállalkozások, de gyakran az erre szakosodott kutató-fejlesztő intézmények sem fordítanak elegendő figyelmet a szellemi jogok kezelésének kérdéseire. Ennek az a legnagyobb veszélye, hogy az újonnan létrejött szellemi termékeket külső szereplők jogtalanul felhasználhatják, arra jogvédelmet szerezhetnek, mely paradox módon ellehetetlenítheti, hogy a szellemi terméket eredetileg létrehozó – de annak védelméről nem gondoskodó - személy, szervezet a szellemi terméket felhasználhassa, azzal kapcsolatosan jogokat érvényesítsen.

Továbbá amennyiben a szellemi termékekkel kapcsolatos jogokat előzetesen nem tisztázzák, a későbbiekben konfliktus léphet fel pl.:

- a kutató-fejlesztő tevékenységet ellátó magánszemélyek és az őket foglalkoztató intézmények, szervezetek közt, illetve

- a konzorcium esetén a konzorcium (akár nemzetközi) tagjai között.

Ezen problémák, konfliktusok elkerülésének érdekében a TIoT a hatályos hazai és nemzetközi jogszabályokra és alkalmazott gyakorlatokra alapozódó tanácsadási szolgáltatással és ezzel kapcsolatos képzési programok lebonyolításával segíti potenciális ügyfeleit.