TRIONES Technológiai Intézet

1997

Gyökeres szemléletváltás megalapozása Training

Nincs lehetőségünk arra, hogy a naponta hozzánk eljutó nagy mennyiségű információ hitelességét módszeresen ellenőrizzük. Nagyon sok mindent kénytelenek vagyunk egyszerűen, különösebb megfontolások nélkül elhinni vagy elutasítani. A legtöbb ember egyszerű „hüvelykujj szabályok”, érzelmekre alapuló mechanizmusok alapján szelektál e tekintetben. Ezeknek a mindennap alkalmazott beállítódásoknak az összességét nevezhetjük szemléletnek.

Szemléletmódunk – különösen a napi rutin gyakorlatában – meghatározza cselekvéseinket, döntéseinket. A mindennapi használat folytán a szemléletmódunk illetve annak alapjait képező hiedelmeink nagyon is mélyen gyökereznek.

A szemléletmód megváltoztatása vagy a hosszú időn át megszerzett, sokszor keserves tapasztalatok révén vagy pedig a tréning alapját képező „sokk hatás” előidézése révén lehetséges. A módszer lényege, hogy a szemléletváltás kívánt irányának megfelelően segíti a résztvevőt, hogy leszámoljon egyes hamis hiedelmeivel és új meggyőződéseket alakítson ki. Az opcionálisan igénybe vehető tréning utáni támogatások pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az új meggyőződés meggyökeresedjen és a megfelelő „igazolást biztosító” mechanizmusok kiépítése, erősítése révén alapvető szemléletváltás következzen be.Kapcsolatfelvétel