TRIONES Technológiai Intézet

1997

Hazai tevékenység

Az extrém viszonyok között kitesztelt módszereket, eljárásokat, a kialakult legjobb gyakorlatot a TIoT igyekszik adaptálni a „normális” gazdasági, társadalmi működés viszonyaira. Magyarországon fő célkitűzése az Új Széchenyi Terv megvalósulásának szakmai támogatása. Ez az alábbi szolgáltatások révén valósul meg:

- projekt menedzsment (project risk management) támogatás (szolgáltatás, oktatás, speciális tréningek), a hatékony projekt menedzsment technológiai feltételeinek kiépítésével kapcsolatos szolgáltatás;

- fejlesztés audit (szolgáltatás, módszertani tanácsadás, oktatás, tréning);

- projekt generálás, addicionális finanszírozási támogatás bevonását elősegítő tanácsadás, koordináció;

- szolgáltatások a Széchényi Tervben megvalósuló projektek során keletkező magyar szellemi termékek jogvédelmének biztosítása érdekében.


A fentieken túlmenően a TIoT:

- ellát a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos stratégiai tervezési tanácsadási, szervezési és koordinációs feladatokat, lebonyolít oktatási és speciális tréning programokat;

- tanácsadói, koordinációs és projekt menedzsment szolgáltatásokkal segíti speciális funkcionalitású tudásközpontok kialakítását;

- a legjobb nemzetközi gyakorlat közvetítésével támogatja, hogy a megvalósuló fejlesztések eredményei megfeleljenek a klímaváltozásból eredő kihívásoknak is;

- a legjobb nemzetközi gyakorlat közvetítésével, tanácsadással, képzési programok szervezésével segíti a nanotechnológiai fejlesztések biztonsági kontrollját szolgáló eljárások, rendszerek kialakítását;

- vállalja ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszerek kidolgozását és bevezetését.