TRIONES Technológiai Intézet

1997

Küldetés

A Triones Technológiai Intézet Nonprofit Kft. (Triones Institute of Technology, továbbiakban TIoT) küldetése a nemzetközi közösség által felvállalt államépítési (state-building) missziók során megvalósuló fejlesztések technológiai támogatása. A támogatás a TIoT nemzetközileg elismert szakértőkből és együttműködő szervezetekből, intézményekből álló széleskörű hálózatában megvalósuló kollaborációra alapozódik. Ennek megfelelően a TIoT „virtuális szervezeti bázison” oldja meg a feladatait, amelyek kiterjednek:

- kutatásra és fejlesztésre,

- szponzorált tanácsadói, projekt menedzsment és egyéb szolgáltatásokra,

- szponzorált speciális tréningek megszervezésére.

A TIoT alapvető törekvése, hogy a state-building keretei közt megvalósuló fejlesztések technológiai színvonala olyan legyen, amely megalapozza az érintett ország, állam számára a haladás élvonalához való gyors felzárkózást, a globalizáció jelentette kihívásoknak való megfelelést. A TIoT nem támogat olyan technológiai segélyezést, segítségnyújtást, amely elavult technológiák átadását, anakronisztikus megoldások kialakítását eredményezheti.

A küldetésének megvalósítása során a TIoT az alábbi területekre összpontosít:

- korszerű, hatékony intézményrendszerek kialakítását szolgáló ICT (Information and Communication Technology) elérhetőségének, bevezetésének biztosítása;

- az ICT infrastruktúra zökkenőmentes, zavartalan működéséhez szükséges energia ellátás feltételeinek megteremtése;

- a demokratikus intézményrendszer kiépítéséhez, a gazdasági és társadalmi fejlődés beindításához szükséges tudás, „társadalmi tőke” (social capital) fejlődése technológiai feltételeinek biztosítása;

- a state-building kereti közt megvalósuló változások, fejlesztések logisztikai támogatásának megszervezése.

A TIoT és partnerei, szakértői az extrém viszonyok közti feladatellátásra specializálódtak, folyamatosan kutatják, fejlesztik az ilyen jellegű feladatellátás elméleti-módszertani alapjait.