TRIONES Technológiai Intézet

1997

Alapvető értékek akcióban való megőrzése képességének kialakítása Training

Különösen intenzív, súlyos teljesítménykényszer esetén gyakorta megfigyelhető „a cél szentesíti az eszközt” szemléletmód eluralkodása. Nagy a kísértés arra, hogy például az bűnöző elfogása, a prémium terv teljesítése, a tudományos minősítés megszerzése, a terrorfenyegetés elhárítása vagy más extrém teljesítménykényszerrel jellemezhető esetekben alapvető etikai-társadalmi normákat, évezredes hagyományokon, tapasztalásokon alapuló szabályokat a siker érdekében áthághatónak, mellőzhetőnek ítéljünk. Ennek fenyegető következménye emberi életek, sorsok tönkretétele, létfontosságú jogállami, morális értékek lerombolása is lehet.

A tréning alapvető célkitűzése annak tudatosítása, hogy minden égető kényszer ellenére is az alapvető normák, szabályok tiszteletben tartásával kell megoldani feladatainkat és semmiféle érdek vagy körülmény nem írhatja felül ezeket. A tréning másik alapvető célkitűzése annak tudatosítása illetve megalapozása, hogy igenis meg lehet oldani akár a legsúlyosabb problémákat is az alapvető értékek, normák tiszteletben tartásával.Kapcsolatfelvétel