TRIONES Technológiai Intézet

1997

Knowledge

Tudásról akkor beszélünk, ha az ember az ismereteit, a rendelkezésre álló információt a problémamegoldás érdekében hatékonyan fel is tudja használni. Az ismeretek, az információ gyakorlatban való felhasználása képességének fejlesztése a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődési viszonyokkal rendelkező országokban sem egyszerű feladat. A state-building keretei közt külön kihívást jelent, hogy az ismeretek, információ hatékony felhasználására extrém viszonyok között kell képesnek lenni. Az ilyen tudást nevezzük „extrém tudásnak” azaz „ e_logo_r_2.jpgKnowledge”-nak. Az e_logo_r_2.jpgKnowledge fejlesztésének alapinfrastruktúráját a tudásközpontok hálózatának fejlesztése jelenti. Maga a képességfejlesztés a tudásközpontok által működtetett, a tapasztalati tudás megszerzését minőségileg új alapokra helyező szimulátorok alkalmazásával, speciális tréning programok keretei közt történik. Ezen tréningprogramok alapvető sajátossága, hogy extrém stressz előidézésével fokozza a résztvevők új iránti befogadó képességét és ezzel egyidejűleg megnövelik a stresszel szembeni tűrőképességüket is.

Az e_logo_r_2.jpgKnowledge szolgáltatáskeretei közt valósul meg az IBM Jam alkalmazásának támogatása a stratégiai fejlesztési kérdések széleskörű szakmai, társadalmi megvitatása,a konszenzus alapú döntések megalapozása érdekében.

Az e_logo_r_2.jpgKnowledge szolgáltatás másik fontos területe tudástranszfer mechanizmusok, rendszerek kiépítése a nemzetközi közösség és a létrejövő újjáépülő állam lakossága közt.